Medlemmer i udvalget:

Inge-Lis Mørch, Formand, Tlf.: 4224 1314, ilm@norddjursgolf.dk
Lone Nielsen, Tlf.: 6172 1317, lonefrancis1@gmail.com
Jannet Hansen, Tlf.: 6170 7061, frese@post.cybercity.dk
Ole Bulebanker, Tlf.:2252 9337, bulebanker@gmail.com
Toni Nygaard, Tlf. 4042 9830, toni@detjodet.dk
Jan Toft, Tlf. 4072 2105, toft@974111.dk

Rekruttering
Christina Panduro Holm, Tlf.: 3164 7418, cpanduro76@gmail.com
Jesper Frørup, Tlf.: 2338 8063, ajfrorup@live.dk
Anja Frørup, Tlf.: 6051 7656,  ajfrorup@live.dk
Dorte Post, Tlf.: 2727 9541,  dortepost@outlook.dk
Torben Post, Tlf.: 4062 7876,  torben.post@greenwindgroup.dk
Mads Malmmose Sørensen, Tlf.: 2156 1319, mms@norddjursgolf.dk

Se nyheder fra begynderudvalget her


Formål

Formålet med Begynderudvalget og dets arbejde er at bidrage til klubbens mission ved at tiltrække nye medlemmer til klubben og give dem den nødvendige hjælp og vejledning som begyndere, så de oplever glæde ved golfspillet og føler sig hjemme i klubben med henblik på mange års medlemskab. Endvidere driver Begynderudvalget Klub 37 som fødekæde til øvrige klubber i klubben

Målsætning
Begynderudvalgets målsætning er at rekruttere, uddanne og fastholde mindst 35 nye medlemmer pr. år og drive Klub 37 med minimum 20 deltagere pr. turnering

Strategi
Begynderudvalget vil gennem markedsføring og synlighed  promovere klubben i en radius af ca. 35 km. Udvalget udarbejder i marts måned en plan for hvilke initiativer, der gennemføres det pågældende år.

Opgaver
Begynderudvalgets hovedopgaver er

  • Planlægning og gennemførelse af åbent-hus dage (med nødvendig markedsføring heraf)
  • Planlægning og gennemførelse af begynderforløb, herunder kanin- og Klub 37-turneringer samt åbnings-og afslutningsturnering for begyndere og Klub 37

Disse to hovedopgaver indebærer bl.a

  • Udarbejdelse og vedligeholdelse af kursus- og informationsmateriale til begyndere
  • Planlægning af orienteringsaftner og regelundervisning
  • Samarbejde med Pro’en om begynderforløbet
  • Samarbejde med Sekretariatet om begynderforløbet
  • Etablering og vedligeholdelse af kontaktpersonordning for begynderne
  • Etablering, vedligeholdelse og uddannelse af holdkaptajner
  • Evaluering af begynderforløbet
  • Administration og drift af Klub 37


Forretningsorden

Udvalgets formand udpeges af Bestyrelsen. Udvalget er selvsupplerende og nye medlemmer findes ved opslag på opslagstavlen og hjemmesiden og/eller personlig henvendelse til medlemmer
Begynderudvalget holder minimum 6 møder om året, hvor ovenstående opgaver drøftes,  tilrettelægges og fordeles.

Der udfærdiges dagsorden til og referat fra møderne. Sekretæropgaven går på frivillig skift blandt medlemmerne. Det godkendte referat sendes til Sekretariatet til orientering og videre foranstaltning.

Begynderudvalget