Nyt om banen 2019

  • Post author:
  • Post category:Baneudvalg
  • Reading time:7 mins read

Arbejdet i vinterens løb I vinterens løb har anlægget af den nye oplagsplads ved maskinhuset haft høj prioritet. Der mangler stadig at blive støbt det sidste, men de færdige oplagsbåse, er trods det, taget i brug. Trods travlhed med oplagspladsen er der også foretaget en del arbejder ude på baneanlægget. Greens I vinterens løb er green på hul 1, 3 og 9 som et forsøg blevet dybdeluftet. Målet har været at skabe bedre betingelser for vækst i græsset og dræning af vand væk fra overfladen. Greenkeeperne følger resultaterne tæt. I efteråret blev greens som vanligt prikket for at skabe bedre ventilation til rødderne og forebygge angreb fra bl.a. skimmelsvampe. Vi har ikke været helt forskånet for skimmelsvampe angreb, men det er ikke værre end det plejer. Omkring greens på hul 2, 9, 10, 12 og 16 er der fældet træer for at give græsset bedre vækstbetingelser og for at minimere mængden af kogler, agern og andre frø/frugter samt blade og nåle fra træerne som lander på greens og som giver greenkeeperne meget arbejdet med at rengøre greens i perioder og som ligeledes ofte laver skader på greens. I efteråret foretog vi for første gang i flere år en række jordprøver at greens for at få et mere præcist billede af næringsstoffer og mikroorganismer i greens. Tallene så fornuftige ud, men der er også plads til forbedringer og resultaterne vil fremadrettet blive brugt som grundlag for individuelle gødningsplaner for alle 18 greens samt puttegreenen og fuldt op med jordprøver løbende. Vedrørende gødning så har det vist sig at vores overgang til flydende gødning på greens ikke har været helt uden problemer. Vi kan konstatere at flydende gødning optages hurtigere i græsset, hvilket har betydet at græssets rodnet koncentreres om de øverste vækstlag. Dette gør græsset mindre modstandsdygtigt overfor både tørke og angreb fra skadedyr og svampe. Fremadrettet kommer vi derfor til at gøde greens med både flydende gødning og det mere langtidsvirkende gødningsgranulat, som vi kender fra tidligere. Arbejdet med at skabe gode og jævne greens med en hastighed på min 7 på stimpmeteren er stadig topprioritet i arbejdet på banen, og der er indkøbt swipestænger til dette arbejde. Teesteder Arbejdet med at skabe mere definerede og jævne teesteder prioriteres også i den kommende sæson. Vi arbejder på at kunne lave vores egne græstørv så vi kan genetablere græsset hurtigere ved opretningsarbejde på teesteder og…

Fortsæt med at læse Nyt om banen 2019

Handicapregulering er suspenderet indtil videre.

  • Post author:
  • Post category:Nyheder
  • Reading time:1 mins read

Fra den 26/11 2012 kan scores indtil videre ikke handicapreguleres. Greenkeeperne har i dag rykket teestederne frem på de fleste huller for at beskytte banen. Fremrykningen medfører, at banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane. I henhold til § 3.6.3 i Handicapsystemet er runder spillet under sådanne forhold ikke tællende runder, og de kan ikke handicapreguleres. Handicapregulering er derfor suspenderet. Der er af samme grund lukket af for selvindtastning af scores i GolfBox. Hvis man ligger inde med scorekort fra tællende runder fra før den 26/11, kan kortene indleveres til kontoret til regulering. Det samme gælder, hvis man har gået tællende runder på danske baner, hvor handicapregulering ikke er suspenderet. Ovennævnte forhindrer ikke, at vi stadigvæk spiller til sommergreenes! Regel- og handicapudvalget

Fortsæt med at læse Handicapregulering er suspenderet indtil videre.