(Opdateret 03.12.2020)

Fra 1. januar 2021 sættes det nye verdensomspændende handicapsystem, World Handicap System, i kraft. Seks handicapsystemer bliver dermed samlet i ét system.

Nyt er:

 • Alle scores omregnes til et handicapresultat, som viser hvilket handicap spilleren faktisk har spillet til.
 • Nyt handicap beregnes som et gennemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 scores.
 • De seks handicapgrupper forsvinder.
 • Neutral zone og EDS forsvinder.
 • Alle kan nu spille 9-hullers runder.
  De grundliggende handicapbetingelser skal dog være tilstede for at runde kan indberettes som en tællende score.
  Ligesom i det gamle system gælder også i det nye system, at man ikke kan plukke 9 huller ud af en 18-hullers runde og indberette dem som en tællende score. Det er imod reglerne.
  Som hidtil skal man også fremover meddele markøren sin hensigt om at spille en tællende runde over 9 huller, før man starter runden.
 • Nyt: Mulighed for at indberette runder mellem 10 til 17 hullers runder.
  I visse tilfælde kan der indberettes til handicapformål på 10 – 17 hullers runder.
  Det kræver dog gyldige grunde, som:
  Afbrydelse af runde på grund af pludseligt dårligt vejr,  svindende dagslys eller manglende tid.
  Der skal altid startes på hul 1, og ingen huller må springes over – det vil sige, at spiller man 13 huller, så skal det være hullerne 1 – 13.
  Det er ikke en gyldig grund at spille færre huller, fordi der er huller, man ikke bryder sig om at spille.
 • Handicappet kan gå fra plus-handicap til handicap 54.
 • EGA-Handicap og Klubhandicap forsvinder. Fremover har alle et “Handicap”.
 • Begrænsningen, at blive reguleret over hcp. 36 forsvinder.

Hvad skal spilleren selv gøre:

 • Indberet alle tællende scores, gode som dårlige, samme dag som de spilles. Det er vigtigt.
 • Aftal med markøren, at denne godkender scoren hurtigst muligt samme dag.
 • Indberet eventuelt scoren på spilledagen via Golfbox App’en.
 • Det er også muligt at indberette scoren sammen med markøren på touch-skærmen i klubhuset.
 • De nævnte muligheder sikrer indberetning af scoren på spilledagen.

Golfbox laver alt regnearbejdet:

 • Alle en spilledags godkendte scores bliver over midnat af Golfbox omregnet til Handicapresultater.
 • Herefter beregnes nyt handicap for de berørte spillere. Spillerne kan se det nye handicap i Golfbox næste dag under ”Scores”.
 • Indberettede, ikke godkendte, scores medtages ikke, før de er godkendt af markøren.
 • Endnu en understregning af, at det er vigtigt, at markøren godkender et resultat samme dag.

Ovennævnte er kun en kortfattet beskrivelse af, hvad overgangen til det nye Handicapsystem vil medføre af ændringer og nye ting fra den 1. januar 2021.

Har du som spiller lyst til at fordybe dig i Handicapsystemets regler og matematik, så findes der flere forskellige vejledninger på:

www.golf.dk


DGU har desuden den 12. november 2020 færdiggjort Handicapreglerne til offentliggørelse online.

Der er nu mulighed for at slå op i systemet online. Læg især mærke til  sektionen DGU Handicap FAQ, som fremhæver spørgsmål af særlig interesse for ”Golfdanmark”.  Denne sektion vil løbende blive udbygget i takt med, at der indløber spørgsmål af generel karakter.

Se manualen her:

Handicapreglerne Online

Eventuelle spørgsmål til Handicapsystemet og Handicapreglerne kan rettes til  Regel- og Handicapudvalget:
Ole Junker, tlf.: 40 63 94 83, E-mail: oj@norddjursgolf.dk
Frans M. Pedersen, tlf.: 30 28 74 87, E-mail: fransoglene@primanet.dk