Golfringen er en fritspilsaftale med 8  klubber:

Du kan alene som fuldtidsmedlem i én af ovennævnte klubber, tilmelde dig Golfringen for en pris på kun kr. 800,- per år (uanset hvornår på året du tilmelder dig), og spille frit – lige så mange runder du ønsker på 18-huls banerne i ovennævnte klubber, samt deltage i klubbernes åbne turneringer. (I Norddjurs Golfklub er klub-i-klub turneringer, ikke åbne turneringer)

Golfringen skal altid købes i din hjemmeklub, og er personlig og kan ikke lånes eller overdrages til andre, misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion af ordningen.
Medlemskabet er først gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, og først herefter kan du booke tee-tider, dette gøres i Golfbox.
Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente Golfring-bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene årstalsmærke du skal hente.

Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller har:

  • Du skal huske at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på touchskærmen, i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne og for klubber med manuel greenfeebog skal der noteres GR i beløbsfeltet.
  • huske at slette din tid, hvis du ikke skal brug den.
  • bære et synligt bagmærke fra Golfringen.

Karenstid
For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub , med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub.
Fuldtidsmedlemmer, som ikke tidligere har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstidsperioden.
Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ligeledes ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til sekretariat@norddjursgolf.dk med angivelse af dit DGU-nummer.
Medlemskab er dog først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse fra os.