F L A M

Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering

FLAM er brancheforening for leverandører af lagerindretning og udstyr til materialehåndtering på lageret.

Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere produkter og ydelser, der fuldt ud lever op til disse standarder.

I regi af foreningen samarbejder branchen om at informere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek på lagrene og om at understrege vigtigheden af, at et sikkerhedstjek altid udføres af fagligt uddannede inspektører.

Via FLAM kan du få henvisning til fagligt uddannede inspektører, der kan gennemføre et korrekt sikkerhedstjek af dit lager.

Vil du vide mere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek, kan du downloade og læse flere detaljer i materialet:
 “Pallereoler og sikkerhed på lageret”

5 råd til sikkerhed på lageret

På mange lagre sker der hvert år arbejdsulykker, fordi gældende regler og krav ikke overholdes.

Ved at gennemføre det lovpligtige, årlige sikkerhedstjek udført af fagligt uddannede inspektører, kan arbejdsulykker på lagrene i højere grad undgås.

Det skal være fagligt uddannede inspektører med:

 • den rette faglige uddannelse og tekniske indsigt
 • viden om de aktuelle danske og europæiske regler og krav
 • adgang til aktuelle belastningstabeller og anden relevant data

Det er din og dine medarbejderes garanti for et korrekt sikkerhedstjek af lageret.

Har din virksomhed råd til at lade være?

Det, man troede var én ting, kan vise sig at være noget helt andet. Sådan er det også med de lovpligtige eftersyn af reoler og lagerudstyr.

Danske virksomheder, både offentlige og private, skal holde øjnene åbne. Man kan faktisk i god tro samarbejde med virksomheder, der gennemfører de lovpligtige eftersyn af reoler og lagerudstyr, men som ikke har den nødvendige faglige viden eller tekniske indsigt i det arbejde, de udfører.

Det kan være fatalt, for det gælder sikkerheden på lageret og dermed sikkerheden for lagerpersonalet og de medarbejdere, som færdes der.

En gang om året skal alle virksomheder have gennemført et lovpligtigt eftersyn af reoler og lagerudstyr for at sikre, at dette materiel overholder gældende dansk og europæisk lovgivning.
Opdager man eventuelle mangler og defekter, skal de udbedres.

Det kan imidlertid være svært at vurdere, om man samarbejder med den rigtige montagevirksomhed.

“Flere mindre virksomheder tilbyder det lovpligtige, årlige eftersyn – uden at have den faglige og tekniske indsigt eller opdateret viden på området.
Som kunde tror man, at montøren er beredt til fingerspidserne til at kunne gennemføre et korrekt eftersyn.

Men når et montagefirma, der ikke har tilknytning til os i FLAM og ikke er udstyret med de ajourførte, tekniske data fra producenterne og heller ikke følger udviklingen i gældende lovgivning, har man ingen garanti for sikkerheden på sit lager” siger Michael Sahl, formand fra FLAM.

Netop reoler og sikkerheden på lageret er et ekstremt reguleret område, fordi det skal være forsvarligt og sikkert for et lagerpersonale at arbejde der.

Hvis man vil sikre sig, at det lovpligtige eftersyn af lageret gennemføres af fagligt uddannede inspektører, anbefales det, at man kontakter et af medlemmerne i brancheforeningen FLAM for at få udført det lovpligtige eftersyn.

Så har man garanti for, at det er en fagligt uddannet inspektør med solid erfaring og viden. En, der har kendskab til reolernes tekniske opbygning og funktion og ved, hvordan de skal opstilles og bruges i arbejdet ligesom inspektøren vil kende de konkrete krav til eftersynet. Samtidig vil inspektøren medbringe de nødvendige redskaber og værktøjer, så vedkommende kan gennemføre et korrekt, lovpligtigt eftersyn.

Der findes en række regler, fo ordninger og krav til, hvordan man sikrer lagerpersonalet bedst muligt.

Gældende lovgivning er Dansk Standard DS/EN 15512 – 15620 – 15629 og 15635 og omfatter både danske og europæiske regler på sikkerheds- og arbejdsmiljøområdet.

Sikring af plukkepladser i pallereoler

Arbejdstilsynet har overfor FLAM bekræftet at følgende regler for sikring over plukkepladser i pallereoler er gældende:

 • Pallen må ikke kunne falde ned
 • Intet gods der befinder sig på en palle over en plukkeplads, må kunne falde ned

Det betyder at der ALTID skal monteres nethylder eller tilsvarende for at sikre mod personskader i områder hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner.
Hylder SKAL monteres på bærelag over områder, hvor der foregår arbejdsfunktioner.

Områder der skal sikres mod personskader omfatter:

 • Over plukkepladser
 • Over gennemkørsler
 • Over flugtveje
 • Over slangevindere, brandskabe, etc.
 • Over el-tavler eller lignende


Downloade og se flere detaljer i materialet:
  “FLAM vejledningen” der er publiceret  ud fra vores  korrespondance med Arbejdstilsynet.
Den fulde  korrespondance med AT kan ses her

Hvornår skal der være rygnet på pallereoler?

Arbejdstilsynet har besvaret følgende spørgsmål:

 • Skal der rygnet på enkelstående pallereoler uanset beskaffenheden (emballering) af godset i reolen, hvor der er ubeskyttet persontrafik på bagsiden af reolen?
  Svar fra AT: 
  Formålet med rygnet er at forhindre fald med løst gods.


 • Alle pallepladser i hele reolen består af gods med pallerammer.
  Skal der monteres rygnet i denne situation?
  Svar fra AT: 
  Det vil være en konkret vurdering af den TF afhængig af anvendelsen – hvis pallerammer er intakte og placeret korrekt vil der ikke kræves rygnet.
 
 • Alle pallepladser er med stykgods, der kan godt forekomme en blanding af uemballeret gods og pallerammer / folie omviklet paller. Men den interne
  logistik betyder at det ikke kan styres hvilken type gods der står hvor.
  Skal der monteres rygnet i denne situation?

  Svar fra AT: 
  Ud fra beskrivelsen vurderes at der vil være risiko for stykgods, som kan falde ned. Der skal være rygnet.
   

 • Alle pallepladser i hele reolen består af gods der er folieomviklet.
  Skal der monteres rygnet i denne situation?
  Svar fra AT: 

  Det vil være en konkret vurdering. Hvis der ikke er risiko for nedstyrtning af gods vil der ikke blive krævet rygnet.

   

 • Et rygnet forventes at sikre det gods der står i reolen, er det ensbetydende med at et rygnet ikke nødvendigvis skal starte fra gulvet, men at det er OK at det starter fra første bærelag og går som minimum til overkant af det gods der står på øverste bærelag?
  Svar fra AT:
  Der er ikke krav om at rygnet skal starte ved gulvet. Men rygnet skal forhindre at personer ikke rammes af løst gods. Derfor kan rygnet starte ved første bærelag.

   

Den fulde  korrespondance med AT kan ses her. “Rygnet – AT svar”

Close Panel