F L A M

Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering

FLAM er brancheforening for leverandører af lagerindretning og udstyr til materialehåndtering på lageret.

Foreningens medlemmer har forpligtet sig til at overholde danske og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere produkter og ydelser, der fuldt ud lever op til disse standarder.

I regi af foreningen samarbejder branchen om at informere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek på lagrene og om at understrege vigtigheden af, at et sikkerhedstjek altid udføres af fagligt uddannede inspektører.
Via FLAM kan du få henvisning til fagligt uddannede inspektører, der kan gennemføre et korrekt sikkerhedstjek af dit lager.

Vil du vide mere om de lovpligtige, årlige sikkerhedstjek, kan du læse flere detaljer i materialet:
“Pallereoler og sikkerhed på lageret”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

På mange lagre sker der hvert år arbejdsulykker, fordi gældende regler og krav ikke overholdes.

Ved at gennemføre det lovpligtige, årlige sikkerhedstjek udført af fagligt uddannede inspektører, kan arbejdsulykker på lagrene i højere grad undgås.

Det skal være fagligt uddannede inspektører med:
– den rette faglige uddannelse og tekniske indsigt
– viden om de aktuelle danske og europæiske regler og krav
– adgang til aktuelle belastningstabeller og anden relevant data

Det er din og dine medarbejderes garanti for et korrekt sikkerhedstjek af lageret.

Har din virksomhed råd til at lade være?

Just sit right back and you’ll hear a tale a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship all of them had hair of gold like their mother the youngest one in curls. Space.

Just sit right back and you’ll hear a tale a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship all of them had hair of gold like their mother the youngest one in curls. Space.

Just sit right back and you’ll hear a tale a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship all of them had hair of gold like their mother the youngest one in curls. Space.