Referat dameudvalgsmøde 18. nov 2020

Deltagere: Ellen-Margrethe Larsen, Tina Sloth Elsborg, Birthe Bang, Rita Kirkegaard, Lene Nordheim, Merethe Bering Dagsorden: Fordeling af poster i udvalg Fordeling af arbejdsopgaver Opsætning af turneringer Eventuelt Ellen-Margrethe bød velkommen til udvalgets møde og velkommen til ny suppleant Lene Nordheim. Udvalgets poster blev fordelt. Formand: Ellen Margrethe Larsen Næstformand: Rita Kirkegaard Sekretær: Merethe Bering Kasserer: Tina Sloth og Birthe Bang Suppleant: Lene Nordheim Fordeling af arbejdsopgaver Rita foreslog følgende arbejdsfordeling: Kontakt til venskabsklubber: Ellen-Margrethe og Lene (udvalget enige om, at det er vigtigt at det er formanden der har kontakten). Udebanemesterskabet: Rita og Merethe Juleturnering: Tina og Birthe Ansvarlig for køkkenhold: Birthe Arbejdsfordelingen blev vedtaget. Vedrørende venskabsklubber: Mollerup har trukket sig som venskabsklub, så vi har nu tre venskabsklubber: Randers Fjord, Randers Golfklub og Grenå Golfklub. Det foreslåes, at prøve en samlet turnering med deltagelse af Randers Fjord, Grenå og Norddjurs golfklubber. Og en turnering med Randers Golfklub i Randers. Opsætning af turneringer Ellen-Margrethe ønsker at alle i udvalget skal kunne sætte en turnering op. Opsætning af turneringer blev gennemgået. Udvalget skal have lavet plan over turneringsdage og månedsturnering inden formandsmødet i marts, så Ellen-Margrethe han have planen med til formandsmødet i marts. Eventuelt Rita har lavet skema til resultatliste. Vi kigger på skemaet til næste møde og kommer med in-put. Hjemmesiden skal opdateres. Rita har lovet at tage sig af det. Tina vil gerne vide om vi kan smide gamle regnskaber ud. Enighed om at det må være nok at gemme et år tilbage. Næste møde: Onsdag den 27. januar 2021 kl. 14.00

Fortsæt med at læse Referat dameudvalgsmøde 18. nov 2020

Til alle damer i NDG.

Vi ser os nødsaget til at aflyse julegolfen den 22 november p.g.a. corona. Vi må stadig ses på golfbanen: Hver tirsdag klokken 9.30-10.00, har vi tiden på golfbanen til at kunne mødes med hinanden. Pas godt på jer selv og andre. Hilsen bestyrelsen for tirsdagsdamerne Ellen-Margrethe Larsen

Fortsæt med at læse Til alle damer i NDG.

Afslutningsturnering i tirsdagsdamerne

Tirsdag den 6/10 mødtes 30 veloplagte damer til afslutningsturnering i tirsdagsdamerne. Den blev spillet som en tre-kølleturnering, og efterfølgende deltog damerne i medlemsmøde ( referat herunder). Da medlemsmøde sluttede var der fællesspisning, hvor alle hyggede sig. OBS. Vi vil gerne gøre opmærksom på et nyt tiltag!  Da nogle synes , at der er for lang tid til forårssæsonen starter , og til vi ses igen, er det arrangeret sådan, at hver tirsdag kl. 9.30 mødes de damer der har lyst og spiller golf med hinanden. Vi sørger for at reservere tiden ( vi har ca. 1/2 time til at spille ud), og der er ingen betaling og ingen præmier. BLOT GOLFHYGGE!  Så alle gæve tirsdagsdamer - vi ses om tirsdagen 9.30.  NORDDJURS GOLFKLUB MEDLEMSMØDE og 3 kølleturnering Dato: 6/10 2020     Tidspunkt:     Lokale: Klubben   Ordstyrer:  Referent: RITA Deltagere: 30 damer Forplejning: Mad fra Møllen Dagsorden: 1. Velkomst og formandens beretning Formanden bød velkommen til mødet og aflagde herefter beretning for 2020. Beretningen blev godkendt med applaus. 2. Evaluering af vores tirsdage/ evt. forslag til ændringer Rita oplyste, at udvalget overordnet er tilfredse med den form der er fundet frem til med tirsdags- formiddage og eftermid-dage.  Vil vil igen forsøge at arrangere venskabsturneringer- også den med 3 klubber sammen. Desuden vil vi igen forsøge at arrangere det efterspurgte udebanemesterskab. Derefter blev der forespurgt om damerne ønskede yderligere tiltag eller evt. ændringer til drøftelse i dameudvalget. Dette var ikke tilfældet.  Senere blev et nyt initiativ dog modtaget meget positivt. Det nye er, at der hver tirsdag i perioden fra nu og frem til sæsonstart, bliver reserveret plads på banen om tirsdagen kl. 9.30, hvor man uforpligtende kan mødes og spille med hinanden. 3. Økonomi Tina fremlagde økonomien som er sund og fornuftig.  Regnskabet var ikke fremlagt, da der i ”Coronaåret 2020” ikke er sket mange ting i dameudvalget. 4. Pink Cup Jeanette fortalte om et meget flot Pink Cup resultat i 2020, og samtidig ønskede hun at trække sig fra udvalget. Ellen Andersen sagde ja til deltagelse i udvalget. De øvrige deltagere fortsætter. 5.Julespil/ julefrokost Der afvikles julespil og julefrokost den 22. November. Reserver allerede nu datoen! 6. Valg Lisbeth ønsker at træde ud af dameudvalget og suppleant Merethe træder derfor ind på hendes plads. Rita overrakte en buket som tak for indsatsen. Derefter blev Tina og Birthe begge genvalgt uden modkandidater. Lene Nordheim blev valgt som supp. 7.  Evt. Der blev ikke drøftet punkter under evt.   På dameudvalgets vegne…

Fortsæt med at læse Afslutningsturnering i tirsdagsdamerne

Tirsdagsdamernes månedsturnering 1/9

Tirsdag den 1-9- 2020 spillede 28 friske tirsdagsdamer månedsturnering m/gunstart. Det var det dejligste solskin, at spille golf i fra start til slut. Efterhånden som spillerne blev færdige, blev der hygget med kolde drikke på terrassen , inden vi skulle spise en to-retters menu i klubhuset. Vi nød også den flotte solnedgang. Vinder i A-rækken blev Marianne Mogensen med 34 point Nr. 2 i A-rækken, blev Ruth Taasti med 34 point Vinder i B-rækken blev Anette Leth Rasmussen med 34 point Nr. 2 i B-rækken blev Else Marie Søndergaard med 31 point Vinder i C-rækken blev Ellen Toft med 30 point Tak for en hyggelig aften Golfhilsen Birthe Bang

Fortsæt med at læse Tirsdagsdamernes månedsturnering 1/9

Tirsdagsdamernes juleturnering 2019

Vi har i et fantastisk smukt vejr, spillet golf og fået dejligt mad. 20 damer i højt humør har i dag spillet Texas Scramble. Vi var delt op i 5 hold. Vinderne blev med 84 slag: Aase Andreasen, Dorthe Hougaard, Inge-Lis Mørch og Ellen-Margrethe Larsen. Bedste udklædning gik til (juletræet) Tina Sloth Elsborg. Vi raflede om gaverne, som vi hver især havde med. Alle bidrog med en festlig stemning og juleudklædning. Rita læste højt om kvinden og manden. Tina og Birthe havde dækket et smukt julebord. Rita stod for Texas scrample. Så tak til Jer som mødte frem i dag, I var alle med til at gøre dagen sjov. Hilsen fra tirsdagsudvalget Ellen-Margrethe Larsen

Fortsæt med at læse Tirsdagsdamernes juleturnering 2019

Hej alle damer i NDG

Så er tilmelding åben til juleturnering den 17 november. Håber I er mange der har lyst til et par hyggelige timer. Tilmeldingen slutter torsdag den 14 november klokken 12.00. Hilsen dameudvalget Formand Ellen-Margrethe Larsen

Fortsæt med at læse Hej alle damer i NDG

Hej alle damer i Norddjurs Golfklub

Så nærmer vi os afslutningen på sæson 2019 og vi spiller 3 kølle-turnering den 1. oktober kl. 16.00 Turneringen er over 9 huller, og efterfølgende er der medlemsmøde, hvor året der gik drøftes. Ligeledes er der valg til udvalget, så mød op og gør din indflydelse gældende. Vi vedhæfter regnskaberne, så I kan være forberedte. Efter mødet er der spisning og præmieoverrækkelse. Tilmelding på golfbox senest søndag den 29 september klokken 20.00 Download dagsorden her    

Fortsæt med at læse Hej alle damer i Norddjurs Golfklub