Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:3 mins read

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                      2) Formandens beretning                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                      4) Indkomne forslag                                      5) Fastsættelse af turneringsfee                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                      7) Valg af revisor                                      8) Eventuelt Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkter 4 og 6 skulle være indsendt til formanden senest den 30. december 2020. Der er ikke indkommet forslag til nogen af punkterne. Tilbage står bestyrelsens forslag om at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer,Lars Winther og Dorthe Nedergaard. Disse betragtes hermed som valgt. Efter Anne Grethe Andersens udtræden vil bestyrelsen herefter bestå af i alt syv medlemmer. Forsamlingsrestriktionerne er fra dags dato yderligere skærpet. Vi har dermed ikke mulighed for at afvikle vores generalforsamling efter vedtægten, og vi er nødsaget til at udskyde afholdelsen indtil videre, se formandens kommentar hertil i beretningen. Formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet vedlægges. Pkt. 2: Formandens beretningLink til (PDF-fil): Formandens beretning Pkt. 3: Kassererens fremlæggelse af årsregnskabAnne Grethe knytter følgende kommentarer til regnskabet: Indtægterne har som følge af de mange aflyste onsdagsturneringer medført en lavere turneringsfee end sædvanligt. Det samme gælder de aflyste venskabsturneringer og vores egne turneringer med spisning.Udgifterne indeholder kr. 12.000 til julefrokosten fra 2019, dyrere vin samt større og flere præmier på onsdage. Hertil kommer også i 2020 et noget dyrere udebanemesterskab. Vores bank har skruet op for gebyrerne. Nu skal man betale for at have penge stående i banken. For at undgå for højt gebyr skal vi bestræbe os på at holde indestående under kr. 50.000.På trods af ovenstående har vi dog stadig et positivt indestående.Link til (PDF-fil): Seniorklubbens årsregnskab Godt Nytår Senior bestyrelsen   

Fortsæt med at læse Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

Indkaldelse til Senior Generalforsamling

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:3 mins read

I henhold til Senior Vedtægten indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag, den 13. januar 2021 efter onsdagsturneringen. med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                       2) Formandens beretning                                       3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                       4) Indkomne forslag                                       5) Fastsættelse af turneringsfee                                       6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                       7) Valg af revisor                                       8) Eventuelt Pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest den 30. december 2020. Pkt. 6: Anne Grethe Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige del af bestyrelsen er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår at supplere bestyrelsen med to medlemmer: Lars Winther og Dorthe Nedergaard, således at antal medlemmer i bestyrelsen i alt bliver syv. Eventuelt andre forslag til pkt. 6 skal ligeledes være indsendt til bestyrelsen senest den 30, december 2020.   Forslag indsendes via mail til formanden, Vagn Liltorp, E-mail: vagn@liltorp.org Som bekendt er Danmark lukket helt ned til og med den 3. januar. Og med den smitteudvikling, vi har været vidner til indtil nu, kan det være tvivlsomt, om forsamlingsrestriktionerne vil være lempet så meget, at det vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen. Vi følger udviklingen og udsender nærmere information om vores forsamlingsmuligheder sammen med offentliggørelsen af eventuelle indkomne forslag m.v. senest den 6. januar. Glædelig Jul og et Bedre Nytår ønskes af Senior Bestyrelsen  

Fortsæt med at læse Indkaldelse til Senior Generalforsamling

Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Fra mandag den 8. juni 2020 er forsamlingsforbuddet blevet forhøjet fra 10 til 50 personer. I den anledning har seniorudvalget afholdt møde med henblik på at finde en mulighed for at genstarte onsdagsturneringerne uden at komme i konflikt med de gældende restriktioner og retningslinier. Det blev vedtaget at starte med en ”skrabet” udgave, hvor vi er nødt til at begrænse deltagerantallet til max. 50 deltagere gældende for turneringerne den 17. juni, 24. juni og den 1. juli. Det betyder, at deltagelse i disse tre turneringer kræver tilmeldelse via Golfbox efter ”først til mølle” princippet. Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer, og tilmeldelse via Golfbox er ikke længere nødvendigt. Vi kan møde frem, som vi plejer. Nærmere herom, når vi når frem til den 8. juli. Meddelelse om tilmeldelse og retningslinier for turneringerne fra 17. juni til 1. juli vil snarest blive fremsendt til alle registrerede seniorer pr. mail/meddelelse via Golbox’s postsystem. Seniorudvalget

Fortsæt med at læse Seniorudvalgsmøde den 10. juni 2020

Aflysning af Senior onsdagsturneringer

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

I anledning af de indførte foranstaltninger som følge af Corona virus aflyser Seniorklubben indtil videre følgende onsdagsturneringer: Onsdagsturneringen, den 18. marts 2020 - og Onsdagsturneringen, den 25. marts 2019. Seniorklubben Bestyrelsen

Fortsæt med at læse Aflysning af Senior onsdagsturneringer

Seniorklubbens konstituerende bestyrelsesmøde, 15. januar 2020

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Umiddelbart efter dagens Statusmøde holdt den nyvalgte Seniorbestyrelse konstituerende møde. Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand :        Vagn Liltorp Kasserer:         Anne Grethe Andersen Sekretær:         Ole Junker Bestyrelse:       Finn Holleufer Annie Eichel Elsebeth Ring   Referent: Ole Junker 15. januar 2020.

Fortsæt med at læse Seniorklubbens konstituerende bestyrelsesmøde, 15. januar 2020

Referat fra Seniorklubbens Årsmøde/Statusmøde onsdag, den 15. januar 2020

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:4 mins read

Efter at have uddelt præmier til præmietagerne efter dagens onsdagsturnering gik formand Jens Peder Andersen (JPA) straks over til det annoncerede Statusmøde. JPA oplæste dagsordenen for mødet: 1. Formandens beretning 2. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Anne Grethe Andersen (AGA) 3. Venskabsturneringer 2020 ved Ole Junker (OJ) 4. Fremlæggelse af udkast til Vedtægt for Seniorklubben ved OJ 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Formandens beretning Hvor vi de sidste par år har oplevet tilbagegang i antal deltagere til onsdagsturneringerne, har vi i 2019 igen oplevet en stigning i antal deltagere. Der har været pæn tilslutning til de fleste turneringer, selvom vejret ikke altid har været med os. Tilslutningen til venskabsturneringerne på hjemmebane har været fin. Anderledes har det forholdt sig til turneringerne på udebane, hvor vi ikke har kunnet stille ”fuldt hold”. Årets udebanemesterskab blev afviklet med to gode runder golf på Viborg Golfbane. De 37 deltagere overnattede på Viborg Golf Hotel, hvor de om aftenen den første dag nød en god middag med efterfølgende hygge. Til slut nævnte JPA, at han som tidligere annonceret fratrådte som formand og medlem af seniorbestyrelsen. Han benyttede lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i den tid, der er gået. Endelig nævnte JPA, at han stadigvæk ville være til rådighed, hvis der skulle laves en portion gule ærter. Han ville ligeledes i fremtiden være behjælpelig med at finde egnede lokationer til afholdelse af årets udebanemesterskab. Beretningen blev godkendt Fremlæggelse af årsregnskab AGA fremhævede, at stigningen i deltagerantal til onsdagsturneringerne og venskabsturneringerne på hjemmebane havde givet samlede indtægter på kr. 95.600, hvilket var en stigning på lidt over kr. 4.000 sammenlignet med sidste regnskabsår. Udgifterne beløb sig til i alt kr. 96.300, hvilket var kr. 3.300 højere end sidste år. Året gav dermed et mindre underskud på kr. 700,00. Til trods herfor har vi stadigvæk en intakt beholdning på kr. 61.780,00. Regnskabet blev godkendt. Venskabsturneringer 2020 OJ kunne meddele, at alle aftaler om venskabsturneringerne for 2020 var på plads. Den sidste aftale blev indgået den 31. oktober 2019. Årets to første turneringer bliver på udebane i henholdsvis Mollerup tirsdag, den 28. april og i Hammel mandag, den 18. maj. Planen for venskabsturneringerne er indlagt på Seniorklubbens Nyhedsside på hjemmesiden den 11. januar Alle turneringer er desuden indlagt i turneringsmodulet i Golfbox frem til medio oktober 2020. Fremlæggelse af udkast til vedtægt for seniorklubben OJ meddelte,…

Fortsæt med at læse Referat fra Seniorklubbens Årsmøde/Statusmøde onsdag, den 15. januar 2020

Seniorernes årsmøde.

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Referat fra årsmødet og det konstituerende bestyrelsesmøde følger senere. Til download vedlægges som lovet: Udkast til Senior Vedtægt (PDF-fil) Kommentarer til udkastet kan sendes til: oj@norddjursgolf.dk senest den 22. januar 2020. Seniorudvalget

Fortsæt med at læse Seniorernes årsmøde.

Seniorernes venskabsturneringer i 2020

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Følgende spilledatoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2020. Notér datoerne i din kalender. Uge 18 på udebane - tirsdag, den 28. april - Mod Mollerup i Mollerup Uge 21 på udebane - mandag, den 18. maj - Mod Hammel i Hammel Uge 26 på hjemmebane - onsdag, den 24. juni - Mod Grenaa i Norddjurs Uge 33 på udebane - torsdag, den 13. august - Mod Grenaa i Grenaa Uge 35 på hjemmebane - onsdag, den 26. august - Mod Mollerup i Norddjurs Uge 38 på hjemmebane - onsdag, den 16. september - Mod Hammel i Norddjurs Alle spilledatoer bliver indlagt i turneringssystemet, som desuden bliver opdateret med turneringsbetingelser, når disse foreligger. Seniorudvalget

Fortsæt med at læse Seniorernes venskabsturneringer i 2020

Løbsk golfvogn til seniorernes udebanemesterskab

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Seniorerne havde en fantastisk varm golfdag i Viborg. De oplevede også lige Peter Hjulmand spurte efter sin golfvogn, som var sluppet løs. Han nåede desværre ikke at fange den inden søen, så han måtte lige ud og "svømme lidt" efter sin mobiltelefon og bilnøglerne.

Fortsæt med at læse Løbsk golfvogn til seniorernes udebanemesterskab

Seniorernes venskabsturneringer i 2019.

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:1 mins read

Følgende datoer er aftalt med vores venskabsklubber i 2019: Uge 17 - onsdag, den 24. april - mod Mollerup i Norddjurs Uge 21 - onsdag, den 22. maj - mod Hammel i Norddjurs Uge 26 - torsdag, den 27. juni - i Grenaa Uge 33 - onsdag, den 14. august - mod Grenaa i Norddjurs Uge 35 - tirsdag, den 27. august - i Mollerup Uge 37 - mandag, den 9. september - i Hammel Alle spilledatoer er indlagt i turneringssystemet. Seniorudvalget

Fortsæt med at læse Seniorernes venskabsturneringer i 2019.