Første dag med WHS Handicapsystemet

I dag kl. 09:00 var det nye handicapsystem tilgængeligt i Golfbox. Alle, på nær nogle få, har oplevet, at det nye handicap er en anelse højere end det gamle.I tilgift har de fleste så også fået et slag mere i spillehandicap. Der har i dag været 35 spillere på banen i bekræftede tider. Heraf har 10 spillere indberettet og fået bekræftet deres score. Det er for lidt. Vi må se at vænne os til at indberette flere eller alle vores scores. En dårlig score, der giver et højt handicapresultat, får ingen indflydelse på handicappet, hvis de 8 bedste scores handicapresultater er lavere. Jo flere scores, vi indberetter, jo nærmere kommer vi til et retvisende handicap. Indberet og få din score bekræftet samme dag, som den spilles. Det er vigtigt for beregnings funktionerne i handicapsystemet. Hvis du vælger at indtaste din score, når du kommer hjem til din PC, så aftal med din markør, inden I skilles, at han/hun hurtigst muligt bekræfter din score, når den kan ses på markørens PC.Hold øje med at markøren holder aftalen. Meget få medlemmer, de kan tælles på én hånd, har valgt at indlevere deres scorekort i scorekortboksen i klubhuset. Disse medlemmer vil vi gerne have til selv at indtaste og bekræfte deres scores på spilledagen. Derved undgår vi flere dages forsinkelse. Man har tre indtastningsmuligheder: Golfbox App’en, Touch-skærmen på skranken i klubhuset eller computeren derhjemme. De scores, der er indberettet i dag, bliver efter midnat behandlet af WHS systemet i Golfbox, og i morgen tidlig vil spillerne kunne se, hvilket handicap de har spillet til på dagens runde. Desuden vil de kunne se, hvilken indvirkning, om nogen, den indberettede runde har haft på spillerens handicap. I den kommende tid vil der blive lagt vejledninger ind under menupunktet ”Nyt Handicapsystem” her på hjemmesiden. Hold øje med hvad der sker. Regel- og Handicapudvalget.

Fortsæt med at læse Første dag med WHS Handicapsystemet

Handicapregulering under vinterbane opsætning.

Som mange medlemmer allerede har konstateret, er banen fra fredag, den 4. december opsat som vinterbane. Den store hulkop på hul 3 forhindrer imidlertid, at der kan spilles tællende runder på en bane, hvor hulstørrelserne ikke overholder golfreglerne. Da vi er tæt på det nye handicapsystem, som træder i kraft pr. 1/1 2021, vil vi gerne undgå at skulle suspendere handicapreguleringen. Vi har derfor mulighed for at benytte os af af én af det nye systems mange muligheder. Vi kan tage hul 3 ud af spil ( i hvert fald handicapmæssigt). Det gøres ved at spilleren noterer en "Netto par" på hullet. En "Netto par" på hul 3 er lig med hullets par = 5 + det antal slag, spilleren har på hullet. Har spilleren 2 slag på hul 3 er "Netto par" således 7 o.s.v. Det vil sige, at man med en "Netto par" får noteret 2 stableford points. Man kan notere en "Netto par" uden at spille hullet, og man skal notere en "Netto par" uanset, hvor få eller hvor mange slag man opnår ved at spille hullet. For de runder, der er indberettet siden i fredags, er vi nødsaget til at korrigere  scoren på hul 3, så den er i overensstemmelse med reglerne. Regel- og Handicapudvalget 10. dec. 2021

Fortsæt med at læse Handicapregulering under vinterbane opsætning.

Nyt Handicapsystem 2021

Fra 1. januar 2021 træder et nyt handicapreguleringssystem i kraft. For at du allerede fra årsskiftet kan få et retvisende handicap at spille efter, vil vi i Regel- og handicapudvalget opfordre til, at du, så længe der kan handicapreguleres, indrapporterer så mange tællende scores som muligt. Dit nye handicap beregnes nemlig efter de otte bedste af dine seneste 20 registrerede runder. Selvom vi er i besiddelse af materiale til Handicapregel aftener, forhindrer de gældende forsamlings restriktioner os desværre i at indkalde til aftenmøder. Det vil kun være ganske få medlemmer, vi kan nå at samle inden årsskiftet. Følg med her på hjemmesiden under menupunktet NYT HANDICAPSYSTEM. Her vil vi løbende informere om systemet. På siden NYT HANDICAPSYSTEM er der indlagt links til sider, der indeholder al information om det nye system. Der er rigtig mange muligheder, så du bestemmer selv, hvor meget information du vil tilegne dig om systemet. Alt det beregningstekniske tager Golfbox sig heldigvis af. Har du undervejs spørgsmål, så skriv til os. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Regel- og Handicapudvalget. Vi vil så efterfølgende offentliggøre relevante spørgsmål og svar på regelsiden. Gå til siden NYT HANDICAPSYSTEM God fornøjelse. REGEL- OG HANDICAPUDVALGET

Fortsæt med at læse Nyt Handicapsystem 2021

Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring

Fra søndag den 1. november sættes Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring i kraft. Læs Den midlertidige lokalregel, som er tilføjet under de gældende Lokalregler på siden: GOLFREGLERNE Reglen er desuden opsat på opslagstavlen i vindfanget i klubhuset samt tillige i udhængsskabet på 1. teested. Selvom det ikke er påkrævet at markere bolden, inden den løftes, kan det alligevel være en god idé at markere stedet med en tee, da boldens oprindelige sted er referencepunkt for udmåling af det lempelsesområde, hvor bolden skal placeres (den skal ikke droppes). Inden bolden placeres må den renses. Regel- og Handicapudvalget 31. oktober 2020.

Fortsæt med at læse Midlertidig lokalregel for Spil med Lejeforbedring

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring ophæves

Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring på fairway (”oplæg på fairway”), som vi på grund af banens tilstand havde tilladelse til at indføre den 1. maj 2020, gav os, trods lejeforbedring, alligevel mulighed for at kunne handicapregulere. Lokalreglen ophæves nu hermed den 30. juni 2020, kl. 23:59 i overensstemmelse med DGU’s og EGA Handicapsystemets regler herom. Fra onsdag den 1. juli 2020 spiller vi således igen under handicapbetingelser efter EGA Handicapsystemets regler, Golfreglerne og de permanente Lokalregler. Regel- og Handicapudvalget Ole Junker 30. juni 2020

Fortsæt med at læse Den midlertidige Lokalregel om spil med Lejeforbedring ophæves

Opdatering af klubbens ordensregler, mht. teested og teeområde

Klubbens ordensregler er opdateret mht. definition af teested og teeområde Teestedet er betegnelsen på området mellem teestedsmarkeringen og 2 køllelængder bagud. Teeområdet er betegnelsen for det klippede område, hvor teestedet kan placeres.  Derfor er nedenstående formulering revideret iht. dette: Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teeområder og mellem greens og bunkers. Hilsen Bestyrelsen og Regel-udvalget  

Fortsæt med at læse Opdatering af klubbens ordensregler, mht. teested og teeområde

Midlertidig lokalregel er ophævet

Den midlertidige lokalregel: Lempelse i urevne bunkere er ophævet fra og med den 18. maj 2020. Reglen blev som bekendt indført den 1. maj for at skabe mere fair forhold for spillerne, som i en periode ikke har haft mulighed for at rive efter sig i bunkerne, fordi riverne var fjernet. Nu spiller vi igen med river i bunkerne. Vi spiller efter golfreglerne, og den midlertidige lokalregel er hermed bortfaldet. Regel- og Handicapudvalget Ole Junker

Fortsæt med at læse Midlertidig lokalregel er ophævet

To midlertidige lokalregler i kraft fra 1. maj 2020.

Lokalregel om Lejeforbedring på fairway: Normalt udløber perioden, hvor man med en midlertidig lokalregel kan spille med lejeforbedring, den 30. april. Vi har derfor anmeldt til DGU, at vi har behov for en forlængelse af perioden, da vores fairways mange steder endnu ikke er i en tilstand, som giver spillerne fair spil. Greenkeeperne er i gang med at reparere og efterså banen, men det tager tid. Læs den fulde midlertidige Lokalregel tekst om Lejeforbedring her: https://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/ Lokalregel om Lempelse i urevne bunkere: Fjernelsen af riverne har efterladt bunkerne i dårlig stand. For at skabe mere fair forhold har DGU’s  Turnerings- og Regelkomité og Handicapkomitéen udarbejdet omtalte lokalregel, som behandler områder i bunkere, som ikke er revet eller ordentligt udglattet, som Areal under reparation. Udover muligheden for at spille bolden som den ligger, har spilleren via lokalreglen to lempelsesmuligheder efter Regel 16.1c. Én uden straf og én med straf. Der kan kun tages lempelse for leje og området for det tilsigtede sving. Der kan ikke tages lempelse, hvis forholdet kun er til gene for spillerens stance. Lempelse uden straf: Drop en bold (fra knæhøjde) inden for en køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse i bunkeren. Regel 16.1c(1) Lempelse med straf: Drop en bold med 1 strafslag uden for bunkeren på flaglinjen. Regel 16.1c(2). Se i øvrigt den meget fine forklaring og illustration i Regelbogen under Regel 16.1c. Begge midlertidige lokalregler findes på hjemmesiden på følgende link: https://norddjursgolf.dk/bane/lokale-regler/ Regel- og handicapudvalget, den 1. maj 2020

Fortsæt med at læse To midlertidige lokalregler i kraft fra 1. maj 2020.

Norddjurs Golfklub, nu med R&A certificeret Level 2 – Klub-dommer

Vores regel-ekspert Ole Junker, Regel- og handicapudvalget, har deltaget i diverse dommerkurser og eksamener og har derved erhvervet titlen som R&A "Level 2 dommer" - tidligere kaldet klubdommer, endda med udmærkelse. Tillykke med det Ole

Fortsæt med at læse Norddjurs Golfklub, nu med R&A certificeret Level 2 – Klub-dommer