Første dag med WHS Handicapsystemet

I dag kl. 09:00 var det nye handicapsystem tilgængeligt i Golfbox. Alle, på nær nogle få, har oplevet, at det nye handicap er en anelse højere end det gamle.I tilgift har de fleste så også fået et slag mere i spillehandicap. Der har i dag været 35 spillere på banen i bekræftede tider. Heraf har 10 spillere indberettet og fået bekræftet deres score. Det er for lidt. Vi må se at vænne os til at indberette flere eller alle vores scores. En dårlig score, der giver et højt handicapresultat, får ingen indflydelse på handicappet, hvis de 8 bedste scores handicapresultater er lavere. Jo flere scores, vi indberetter, jo nærmere kommer vi til et retvisende handicap. Indberet og få din score bekræftet samme dag, som den spilles. Det er vigtigt for beregnings funktionerne i handicapsystemet. Hvis du vælger at indtaste din score, når du kommer hjem til din PC, så aftal med din markør, inden I skilles, at han/hun hurtigst muligt bekræfter din score, når den kan ses på markørens PC.Hold øje med at markøren holder aftalen. Meget få medlemmer, de kan tælles på én hånd, har valgt at indlevere deres scorekort i scorekortboksen i klubhuset. Disse medlemmer vil vi gerne have til selv at indtaste og bekræfte deres scores på spilledagen. Derved undgår vi flere dages forsinkelse. Man har tre indtastningsmuligheder: Golfbox App’en, Touch-skærmen på skranken i klubhuset eller computeren derhjemme. De scores, der er indberettet i dag, bliver efter midnat behandlet af WHS systemet i Golfbox, og i morgen tidlig vil spillerne kunne se, hvilket handicap de har spillet til på dagens runde. Desuden vil de kunne se, hvilken indvirkning, om nogen, den indberettede runde har haft på spillerens handicap. I den kommende tid vil der blive lagt vejledninger ind under menupunktet ”Nyt Handicapsystem” her på hjemmesiden. Hold øje med hvad der sker. Regel- og Handicapudvalget.

Fortsæt med at læse Første dag med WHS Handicapsystemet

Årets første Hole-In-One

 • Post author:
 • Post category:Nyheder
 • Reading time:1 mins read

I fredags udnyttede Frank Mouritsen fra Hammel Golf Klub, til fulde sit vintermedlemskab hos os. Eftermiddagen bød nemlig på en hole-in-one på hul 10.Så hermed et stort tillykke til Frank!

Fortsæt med at læse Årets første Hole-In-One

Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:3 mins read

I henhold til Senior Vedtægten varslede vi den 22. december 2020 indkaldelse til ordinær generalforsamling til afholdelse onsdag, den 13. januar 2021 med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                      2) Formandens beretning                                      3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                      4) Indkomne forslag                                      5) Fastsættelse af turneringsfee                                      6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                      7) Valg af revisor                                      8) Eventuelt Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkter 4 og 6 skulle være indsendt til formanden senest den 30. december 2020. Der er ikke indkommet forslag til nogen af punkterne. Tilbage står bestyrelsens forslag om at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer,Lars Winther og Dorthe Nedergaard. Disse betragtes hermed som valgt. Efter Anne Grethe Andersens udtræden vil bestyrelsen herefter bestå af i alt syv medlemmer. Forsamlingsrestriktionerne er fra dags dato yderligere skærpet. Vi har dermed ikke mulighed for at afvikle vores generalforsamling efter vedtægten, og vi er nødsaget til at udskyde afholdelsen indtil videre, se formandens kommentar hertil i beretningen. Formandens beretning og kassererens aflæggelse af regnskabet vedlægges. Pkt. 2: Formandens beretningLink til (PDF-fil): Formandens beretning Pkt. 3: Kassererens fremlæggelse af årsregnskabAnne Grethe knytter følgende kommentarer til regnskabet: Indtægterne har som følge af de mange aflyste onsdagsturneringer medført en lavere turneringsfee end sædvanligt. Det samme gælder de aflyste venskabsturneringer og vores egne turneringer med spisning.Udgifterne indeholder kr. 12.000 til julefrokosten fra 2019, dyrere vin samt større og flere præmier på onsdage. Hertil kommer også i 2020 et noget dyrere udebanemesterskab. Vores bank har skruet op for gebyrerne. Nu skal man betale for at have penge stående i banken. For at undgå for højt gebyr skal vi bestræbe os på at holde indestående under kr. 50.000.På trods af ovenstående har vi dog stadig et positivt indestående.Link til (PDF-fil): Seniorklubbens årsregnskab Godt Nytår Senior bestyrelsen   

Fortsæt med at læse Indkaldt Senior Generalforsamling – udskydes

Ny information i forbindelse med Covid-19 restriktioner

 • Post author:
 • Post category:Bestyrelsen
 • Reading time:1 mins read

Vores faste side med informationer om Covid-19, er netop blevet opdateret, i forbindelse med de nye tiltag gældende fra i dag den 6. januar.På siden er der vigtig information fra Sekretariatet, anbefalinger til indtjekning, udskrivning af scorekort, minimumsafstand og meget mere. Se og læs med her: https://norddjursgolf.dk/opdatering-vedr-corona/ Siden bliver løbende opdateret og der er link til den fra forsiden.

Fortsæt med at læse Ny information i forbindelse med Covid-19 restriktioner

Efterlysning – dusør kr. 5000,-

 • Post author:
 • Post category:Nyheder
 • Reading time:1 mins read

Klubben har natten mellem d. 30. og 31. december fået stjålet 2 stk. transportere af typen John Deere Gator, ved et indbrud i greenkeeperbygningen.Der er desuden fjernet en del værktøj og 2 x 200L benzin.Vi udlodder en dusør på kr. 5000, til den der kan komme med afgørende oplysninger til politiets opklaringsarbejde.Har du oplysninger så kontakt Østjyllands Politi tlf. 8731 1448 eller evt. vores sekretariat på tlf.: 8648 0700.

Fortsæt med at læse Efterlysning – dusør kr. 5000,-

Indkaldelse til Senior Generalforsamling

 • Post author:
 • Post category:Seniorer
 • Reading time:3 mins read

I henhold til Senior Vedtægten indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag, den 13. januar 2021 efter onsdagsturneringen. med følgende dagsorden:                                       1) Valg af dirigent                                       2) Formandens beretning                                       3) Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab                                       4) Indkomne forslag                                       5) Fastsættelse af turneringsfee                                       6) Valg af bestyrelsesmedlemmer                                       7) Valg af revisor                                       8) Eventuelt Pkt. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest den 30. december 2020. Pkt. 6: Anne Grethe Andersen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige del af bestyrelsen er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår at supplere bestyrelsen med to medlemmer: Lars Winther og Dorthe Nedergaard, således at antal medlemmer i bestyrelsen i alt bliver syv. Eventuelt andre forslag til pkt. 6 skal ligeledes være indsendt til bestyrelsen senest den 30, december 2020.   Forslag indsendes via mail til formanden, Vagn Liltorp, E-mail: vagn@liltorp.org Som bekendt er Danmark lukket helt ned til og med den 3. januar. Og med den smitteudvikling, vi har været vidner til indtil nu, kan det være tvivlsomt, om forsamlingsrestriktionerne vil være lempet så meget, at det vil være muligt at gennemføre generalforsamlingen. Vi følger udviklingen og udsender nærmere information om vores forsamlingsmuligheder sammen med offentliggørelsen af eventuelle indkomne forslag m.v. senest den 6. januar. Glædelig Jul og et Bedre Nytår ønskes af Senior Bestyrelsen  

Fortsæt med at læse Indkaldelse til Senior Generalforsamling

Frivillige på banen – Klub 37 vintergolfturnering

I går var der igen frivillige på banen. Denne gang til indsamling af nedfaldne blade, mange tak for hjælpen til det. Derudover havde Klub 37 arrangeret en turnering for deres vintergolfmedlemmer. Her havde 22 spillere tilmeldt sig og efter turneringen var der gløgg og æbleskiver i maskinhuset, hvor der samtidig blev delte præmier ud til vinderne af turneringen. Blandt deltagerne var der enighed om, at det havde været et rigtig godt initiativ og en god oplevelse. Klub 37 gentager derfor succesen til marts, forhåbentlig under andre forhold, fri for stramme coronarestriktioner.

Fortsæt med at læse Frivillige på banen – Klub 37 vintergolfturnering

Handicapregulering under vinterbane opsætning.

Som mange medlemmer allerede har konstateret, er banen fra fredag, den 4. december opsat som vinterbane. Den store hulkop på hul 3 forhindrer imidlertid, at der kan spilles tællende runder på en bane, hvor hulstørrelserne ikke overholder golfreglerne. Da vi er tæt på det nye handicapsystem, som træder i kraft pr. 1/1 2021, vil vi gerne undgå at skulle suspendere handicapreguleringen. Vi har derfor mulighed for at benytte os af af én af det nye systems mange muligheder. Vi kan tage hul 3 ud af spil ( i hvert fald handicapmæssigt). Det gøres ved at spilleren noterer en "Netto par" på hullet. En "Netto par" på hul 3 er lig med hullets par = 5 + det antal slag, spilleren har på hullet. Har spilleren 2 slag på hul 3 er "Netto par" således 7 o.s.v. Det vil sige, at man med en "Netto par" får noteret 2 stableford points. Man kan notere en "Netto par" uden at spille hullet, og man skal notere en "Netto par" uanset, hvor få eller hvor mange slag man opnår ved at spille hullet. For de runder, der er indberettet siden i fredags, er vi nødsaget til at korrigere  scoren på hul 3, så den er i overensstemmelse med reglerne. Regel- og Handicapudvalget 10. dec. 2021

Fortsæt med at læse Handicapregulering under vinterbane opsætning.